‘Toplam Kalite Yönetimi’ arşivi

Toplam Kalite Yönetimi Modeli

TKY modelinin dört ana unsuru vardır, bunlar insan, sürekli gelişim, süreç ve müşteri, insan faktörü; çalışanların katılımı, motivasyonu ve tatmini, sürekli gelişim faktörü; PDCA çevrimi uygulanacak sonsuz bir iyileştirme çabası, süreç faktörü; herfaaliyet için birinci basamakta başlayıp sonuncu basamakta biten bir işlemler zinciri olarak görülür ve her defasında tekrar başa dönülerek işlem devam eder, müşteri […]

Kitap: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar – Hasan Şimşek

Kitap Adı: Toplam Kalite Yönetimi, Kuram, İlkeler, Uygulamalar Editör: Prof. Dr. Hasan Şimşek Yayınevi: Seçkin Yayıncılık, 2013 ARKA KAPAKTAN: 1970’lerin ortalarından itibaren, ikinci dünya savaşından beri süren ekonomik istikrar ve kalkınma döneminin son bulması ile birlikte krize giren Batı Avrupa ve Amerikan ekonomilerinde daralan piyasa ve artan rekabet koşulları, yeni işletme ve yönetim modellerinin gündeme gelmesini […]