Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Sınıf Yönetimi

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı Blog feed banner

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı

Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı bireylerarası dinamik ilişkiler üzerine kurulmuştur. Bireylerarası ilişkiler çevresel ve kalıtımsal değişkenleri içermekte ve bireylerin davranışlarını kapsamaktadır. Bu kuram, bireylerin yeterliklerine, özdüzenleme süreçlerine ve öz-yeterliğe odaklanmaktadır. Bandura’nın Sosyal Biliş Kuramı’nın dayandığı yedi temel ilke vardır (Bandura, 1986; Akt: Kaya, 2007). Bunlar; Karşılıklı Belirleyicilik (Reciprocal Determinism): Bireyin davranışı, çevre ve bireysel faktörler karşılıklı…

Uygun Sınıf Ortamı Oluşturmak

Biz öğretmenler, öğrencilerimizde öncelikle öğrenme isteği yaratmak, ardından öğrenmeyi zevkli kılmak ve öğrenme sürecinde edinilen bilginin kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlamak için sürekli yeni öğretme teknikleri arayışı içindeyiz. Öğrencinin, edindiği bilgileri daha önceki bilgilerle birleştirebilmesi, aralarında bağlantı kurabilmesi ve bunları günlük yaşamında uygulayabilmesini sağlamak amacında olduğumuzdan yeni öğretme teknikleri arayışı zorunlu hale gelir. “Yeniden kaliteli eğitimin…

Sınıf Yönetimi Nedir?

Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin davranışlarının etkileşim içinde olduğu bir ortamdır. Sınıf yönetiminin amacı; öğrencilerin uygun öğrenme etkinliklerine harcadıkları zamanı artırmak ve öğretmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Sınıf düzeni istenen davranışların kazandırılması, istenmeyen davranışların azalıp ortadan kalkması sınıf yönetiminin konuları arasındadır. Sınıf disiplininin sağlanmasında çağdaş eğitim en önemli temeldir. Sınıf yönetimi; sınıf kurallarının uyumla idaresi ve gerekli…