‘Performans Yönetimi’ arşivi

İnsan Kaynakları, Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek sahibi: Atilla Yelboğa Çalışma alanı: Halkla İlişkiler Kaynak: İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirilmesi için geliştirilen bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). ÖZET Bu araştırmada, daha önce psikometrik özellikleri araştırılmamış ve Grafik değerlendirme ölçeği yardımıyla geliştirilmiş olan performans değerlendirme ölçeğinin psikometrik özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma için, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir Kurum’un var […]

Performans Değerlendirme Yöntemleri

  Performans yönetimi sistemi işin gidişatını belirleyen ve sonuçlarını doğuran en etkin yönetim araçlarındandır. Performans yönetimi sisteminin amacı, bir taraftan kurumun vizyonu doğrultusunda hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesinin sağlanmasıyken, diğer taraftan da hedeflere ulaşırken çalışanların katılımlarının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak kişisel gelişimin […]

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, geleneksel yöntemlerle çalışan kamu kurumları için yeni kavramları, ilkeleri ve değerleri beraberinde getirmektedir. Performans yönetimi ile ilgili her bir kavram, değer ve ilke aslında işlerin eskiden bu yana süregelen işleyiş tarzından farklılaşmasını ifade etmektedir. Örneğin, performans yönetimiyle birlikte ücret yönetiminde öteden beri uygulanan “eşitlik” politikaları yerine başarıya dayalı “farklılık” politikaları gündeme gelmekte ya […]