Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Örgüt Bilimi

Örgütsel Adalet Kavramı

Bu konudaki yazın alanında en temel olarak Adams’ın “Eşitlik Teorisi” kaynaklı organizasyonel adalet kavramı üstüne iş görenlerin organizasyona bağlılığını ve değer yargılarında örgütteki adaleti araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Adams, teorisini örgüt elemanlarının işteki yetenek ve özellikleriyle organizasyona kattıklarını düşündükleri faydaya karşılık gelmek üzere ellerine geçen kazanımları başka organizasyondaki örgüt elemanlarının kazanımları ile kıyaslamaları düşüncesine dayamaktadır. İşgören…

Örgüt Kültürü Kavramı

Örgütleri, bireyler arasında paylaşılan değer sistemi olan kültür açısından inceleme fikri oldukça yeni bir kavramdır. Örgütsel kültür, üyelerine farklı bir kimlik veren, örgüte bağlanmasına yardımcı olan ve paylaşılan temel değerleri ifade etmektedir. Örgüte bu sembolik yaklaşım, örgütsel kültür kavramıyla örgütü bir makine veya canlı organizma olarak görmenin ötesinde yeni bir boyut kazandırmıştır. Latince fiil ‘’colere’’…

Okulun Örgüt Yapısının Oluşturulması

Örgüt yapısının oluşturulması, ardışık bazı süreçleri içerir. Genel olarak okullarda örgüt yapısı önceden tanımlanmıştır. Yani okul müdürlerinin okul yapısında radikal bir değişiklik yapabilmesi pek mümkün olmaz. Aşağıda örgüt yapısının oluşturulmasıyla ilgili bazı hususlar kısaca açıklanmıştır. Örgütleme ve kadrolama, yönetim biliminin öncüleri tarafından söz edilen süreçler arasında yer alır. Örgütleme, okullar açısından okul amaçlarını gerçekleştirebilmek için…

Bürokrasi Kavramı

İlkel toplumlar da bugünkü anlamda örgütler yoktu. İnsanlar yazılı yasalar yerine, sözlü emirler ve geleneklerle yönetiliyordu. Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiler doğrudan doğruya olduğu için arada aracılar da bulunmuyordu (Tortop, İsbir ve Aykaç, 1999). Toplumsal yaşamda sakinlik hüküm sürüyordu. Dünya nüfusunun artması, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, insan ihtiyaçlarının değişmesiyle var olan örgütler büyürken yanlarına yeni…

Örgüt Kültürü Üzerine

  Örgütler insanların birlikte işbirliği yapma ihtiyaçlarından ortaya çıkmışlardır. İnsanlar, yaşadıkları toplumda birçok gereksinimlerini örgütler aracılığıyla karşılamaktadırlar. Bu şekilde de birey olarak yapamayacakları hedeflerini gerçekleştirmek üzere diğer insanlarla işbirliği yapma yolunu seçmek zorunda kalırlar (İra, 2004). Barnard (1994) örgütü, “iki veya daha fazla bireyin bilinçli olarak koordine edilmiş etkinliklerinin veya güçlerinin bir sistemi” olarak tanımlarken; Schein (1970) örgütü, “iş ve…

Klasik Yönetim Kuramları

Kitap Adı: Yönetim – Örgüt ve Yönetim Kuramları Yazar: Prof. Dr. Nail Öztaş Yayınevi: Otorite Yayınları, 2015 Klasik Örgüt Kuramı’nın ortaya çıktığı dönemin belirli özelliklerini vurgulamak kuramın tarihsel koşulları içerisinde daha doğru anlaşılabilmesini kolaylaştıracaktır. 19. Yy sonuna gelindiğinde dünya Sanayi Devrimini hızlı bir şekilde yaşıyordu. Sanayi Devrimi örgütsel devrimini hızlı bir şekilde yaşıyordu. Sanayi Devrimi örgütsel devrimi beraberinde…

Makale: Türk Kültürel Özellikleri ve Bunların Performans Değerlendirmesi Sistemleri İçin Doğurguları

Makale adı: Performans Değerlendirmesine Tarihsel Bir Bakış ve Kültürel Bir Yaklaşım Yazarı: Yrd. Doç. Dr. H. Canan Sümer Yayın yeri: Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Editör Yrd. Doç. Dr. Zeynep AYCAN, Türk Psikologlar Derneği Yayınları,   Bu çalışma: “Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları” adlı kitabın, “Türk Kültürel Özellikleri ve Performans Değerlendirme Sistemleri”…