Kriz Yönetimi

Kriz Türleri

Bir önceki yazımızda “Kriz Yönetimi Nedir” sorusuna cevap aradık. Bu yazımızda ise “Kriz türleri nelerdir?” sorusuna cevap aramaktayız. Bundan sonraki yazılarımızda da Kriz Yönetimi üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Norman Augistine iş dünyasındaki kriz türlerini şöyle sınıflandırmaktadır: Ürün krizleri (Product Crises) Yönetim Kontrolü Dışında Gelişen Krizler, Kazadan Doğan Krizler, İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarının Neden Olduğu Krizler, Finansal Zorlukların…

Kriz Yönetimi Nedir?

Kriz hakkında pek çok tanım yapılmıştır. Örgüt krizleri insanlardan, örgüt yapısından, ekonomik koşullardan veya kullanılmakta olan teknolojiden kaynaklanan, insan hayatına, doğal ve sosyal yaşama büyük zararlar veren felaketlerdir. Krizler aynı zamanda örgütlerin finansal yapısı ve ünü üzerinde de olumsuz etki yaratabilmektedir. Bu nedenle krizlerin tanınması, özelliklerinin doğru tespit edilmesi ve meydana çıkabilecek etkilerin belirlenmesi muhtemel…

Makale: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi

Makale adı: İşletmelerde Liderlik ve Kriz Yönetimi İlişkisi Yazarı: Doç. Dr. Nurettin İbrahinoğlu Yayın yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 10(2):731 -747 ISSN: 1303-0094, İÇERİK Günümüzde krizler işletmeler için kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Hızlı değişim ile birlikte yaşanan ekonomik teknolojik sosyo-kültürel vb. çevreden gelen baskılar ve yoğun rekabet sonucu krizden bağımsız bir işletme düşünmek olanaksız gibidir….