İnsan Kaynakları

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim yönetimi literatüründe personel yönetiminin insan kaynakları olarak da kullanıldığı görülmektedir. Ancak iki kavram arasında farklılık bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında zati işleri daha sonra personel işleri olarak kullanılan kavram günümüzde insan kaynağı olarak kullanılmaktadır (Açıkalın, 1999). Personel yönetimi; personel seçimi, ücretlendirme, personelin yetiştirilmesi, yasal haklar ve sorumluluklar gibi süreçleri içerirken insan kaynağı; örgütteki insan kaynağını…

İnsan Kaynakları, Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek sahibi: Atilla Yelboğa Çalışma alanı: Halkla İlişkiler Kaynak: İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirilmesi için geliştirilen bir ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). ÖZET Bu araştırmada, daha önce psikometrik özellikleri araştırılmamış ve Grafik değerlendirme ölçeği yardımıyla geliştirilmiş olan performans değerlendirme ölçeğinin psikometrik özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma için, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir Kurum’un var…

İstanbul’daki İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Şirketleri

  Aşağıdaki firmalar, “İstanbul’da Faaliyet Gösteren İnsan Kaynakları, Danışmanlık Kurumları ve Etkinlikleri” adlı akademik çalışmaya riayet edilerek hazırlanmıştır. Akademik çalışma; 2005 yılı itibariyle yayınlanmış olup şirketlerin güncellikleri ve aktiflikleri irdelenmemiştir. Bu listeye dahil olmak isteyen firmalar, bizimle iletişime geçerek, firmalarını ekletebilir. APR Danışmanlık ARGE Danışmanlık Arsoy Danışmanlık Bumerang Yönetim Danışmanlık ve Organizasyon Gizmor ANT Eğitim…

Kitap: Türkiye’de Yönetim Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları – Zeynep Aycan

“Türkiye’de Yönetim Liderlik Ve İnsan Kaynakları Uygulamaları” Yard. Doç. Dr. Zeynep AYCAN editörlüğünde, Türk Psikologlar Derneği Yayınları himayesinde, Ağustos 2000 yılında yayınlandı. Kitabı oluşturan 17 bölüm, 3 ana tema etrafında toplanmıştır. “Kültürün organizasyonlara etkisi”, “Türkiye’de insan kaynakları uygulamaları ve toplam kalite yönetimi”  ve “Türkiye’de örgütsel davranış”. Her bir tema çerçevesinde yazılan yazılar ise akademik platform…