Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri

Balcı, eğitim yönetiminin üniversitelerde bölüm ya da birimlerinin bulunduğunu, öğrencilerine diploma olanağı sunduğunu, bir araştırma olanı olduğunu, bilimsel dergilerinin bulunduğunu, mensuplarının örgütlü bir yapı gösterdiğini, dolayısıyla alanın bir bilim olduğunu ifade etmiştir. Mitchell  de eğitim yönetiminin özgün ve yasal bir zemini olan bir akademik disiplin olduğunu ifade etmektedir. Ancak eğitim yönetiminin nasıl bir bilim olduğu,…

Eğitimin Yerinden Yönetimi

Holmes, eğitimin yerinden yönetiminde politikaların yapılması, seçilmesi ve uygulanması arasındaki ayrıma dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettikten sonra, hangi eğitim sorunlarının (eğitimin amaçları, finansmanı, yönetimi, örgüt yapısı, programları, öğretmen yetiştirme vb.) yerinden yönetim kapsamına alınıp alınmayacağına titizlikle karar verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmektedir. Hurst, eğitimin yerinden yönetimini, eğitimle ilgili bazı karar verme alanlarında karara katılmada bir…

Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

  Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır:…

Yönetim Süreçleri: Değerlendirme

Karar Alma Planlama Örgütleme İletişim Kurma Etkileme Eşgüdümleme – Koordinasyon Değerlendirme İşi yapana ve işe ilişkin olarak varılan yargıdır. Değerlendirmenin amacı; uygulamanın başarı derecesini tarafsız olarak belirleyebilmektir. Değerlendirme; bölgesel veya yönetimsel, genel veya sınırlı, sürekli yahut aralı, dışarıdan veya içeriden, statik veya dinamik olarak yapılabilir.Gerçekleştirilmek istenen amacın etkili biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için , iyi düşünülmüş sürekli bir değerlendirme etkinliğine…

Yönetim Süreçleri: İletişim Kurma

Karar Alma Planlama Örgütleme İletişim Kurma Etkileme Eşgüdümleme – Koordinasyon Değerlendirme Duygu ve düşüncelerin söz, yazı ya da daha değişik yollarla başkalarına aktarılmasıdır. Diğer bir ifadeyle anlaşılabilir mesajların alınması ve yollanması sanatıdır. İletişim sürecinin aşamaları şunlardır: Gönderici, Mesajın İletilmesi (Kanal), Alıcı,  Anlama, Gürültü(Engel), Geri Bildirim Şimdi bunları daha yakından tanıyalım Gönderici: Bir fikrini, düşüncesini, gereksinimlerini iletmek isteyen kişi, kurum, kurumlar  veya kişilerdir….

Yönetim Süreçleri: Örgütleme

Karar Alma Planlama Örgütleme İletişim Kurma Etkileme Eşgüdümleme – Koordinasyon Değerlendirme Yapıyı kurma, kadrolama ve ikmal eylemlerini kapsayan bu süreç, gerçekte örgütlenme veya örgütlendirme anlamını taşımaktadır. Örgütleme girişiminin informal yanı ise, anlayış göstermeyi gerektirir. Yapının kurulmasında örgüt modellerinden yararlanılır. Bunlar genel olarak dik ve yatık olmak üzere iki grupta toplanır. Birinci grup merkezden, ikincisi yerinden…

Yönetim Süreçleri: Planlama

Karar Alma Planlama Örgütleme İletişim Kurma Etkileme Eşgüdümleme – Koordinasyon Değerlendirme Planlama örgütteki her seviyede gerekli olan bir yönetim fonksiyonudur. Planlama gelecekteki olaylarla ilgilenmeyi gerektirir ancak gelecekteki durumun bu günden şekillendirilmesidir. Planlama amaçları ortaya koymak ve bu amaçlara nasıl ulaşılacağına karar vermektir. Planlama yapılırken karar alma işlevi yerine getirilir. Aşağıdaki şekilde planlama fonksiyonu görülmektedir (Özalp,…

Amerika ve Avrupa’da Eğitim Yönetimi Gelişimi

Alanın bir bilim dalı olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde biçimlenip geliştiği bir olgudur. Ancak bir de aynı dönemlerde kıta Avrupasında yaşanan gelişmeler var. Dolayısıyla alanın evrimini, ABD’de ve Kıta Avrupasında olmak üzere incelemekte yarar var. ABD’de Eğitim Yönetimi Murphy’nin de (1988) belirttiği gibi okul yöneticileri hazırlama programları tarihi, eğitim yönetimi alanının gelişimini izlemek için de gereklidir. Alanın epistemolojik temelleri, mesleğin…