‘Eğitim Yönetimi Sunumları’ arşivi

Nitel Araştırma Modelleri – Sunum [PDF]

NİTEL ARAŞTIRMA MODELLERİ SUNUM İÇERİĞİ Nitel Araştırma Nedir? Nitel Araştırmaların Amacı Nedir? Nitel Araştırma Modelleri Fenomenoloji Etnografi Gömülü teori Örnek olay Saha Taraması SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sunum: Kültür ve Liderlik

Slaytın içindekiler:  Kültür nedir? Kültürün ayrımları Postfigurative (Sonradan öğrenilen) Cofigurative(Birlikte-eşzamanlı oluşan) Prefigurative (Önceden oluşan) Kültür ve Lider Hawthorne Araştırması Kültürel Liderlik Kültürel Liderliğin İki Temel Biçimi Kültürel Liderlik ve Küresel Bakış Açısı Kültür Değişimi Kültürel Liderliğin Eğitimsel Liderlik Açısından Temel Sonuçları İndirmek için tıklayınız: Kültür ve Liderlik Sunum

Sunum: Etik Liderlik

  Slaytın içindekiler:  Liderlik ve etiklik kavramları Etik liderlik davranışları ilham verme, kolaylaştırma, ikna, değiştirme, zorlama Etik davranış ilkeleri Adalet, Hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını verme, yasa dışı emirlere karşı direnme, Etik olmayan davranışlar Ayrımcılık, açık ayrımcılık, kurumsal ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma-korkut, sömürü (istismar), […]

Sunum: Karizmatik Liderlik

Slaytın içindekiler:  Karizmatik Liderlik Tarihçesi Karizmatik Liderlik Tanımı Karizma ve Durumsal Bağlılık Karizmatik Liderliğin Potansiyel Karanlık Tarafı Özetle Karizmatik Liderlik Örnek: Carlos Ghosn SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sunum: Fiedler’ın Durumsallık Kuramı

Slaytın içindekiler:  Durumsallık nedir? Durumsallık kuramları hangileridir? Fiedler kimdir? Fiedler’ın durumsallık kuramı nedir? Durumsallık kuramının unsurları nelerdir? Least Preferred co-worker-LPC fiedler’s contingency theory (Görsel) Fiedlerin Durumsallık Kuramı Sunum