Kategori arşivi: Eğitim Yönetimi Sunumları

Sunum: Kültür ve Liderlik

Slaytın içindekiler: 

 • Kültür nedir?
 • Kültürün ayrımları
 • Postfigurative (Sonradan öğrenilen)
 • Cofigurative(Birlikte-eşzamanlı oluşan)
 • Prefigurative (Önceden oluşan)
 • Kültür ve Lider
 • Hawthorne Araştırması
 • Kültürel Liderlik
 • Kültürel Liderliğin İki Temel Biçimi
 • Kültürel Liderlik ve Küresel Bakış Açısı
 • Kültür Değişimi
 • Kültürel Liderliğin Eğitimsel Liderlik Açısından Temel Sonuçları

İndirmek için tıklayınız: Kültür ve Liderlik Sunum

Sunum: Etik Liderlik

Slaytın içindekiler: 

 • Liderlik ve etiklik kavramları
 • Etik liderlik davranışları
 • ilham verme, kolaylaştırma, ikna, değiştirme, zorlama
 • Etik davranış ilkeleri
 • Adalet, Hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan ilişkileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını verme, yasa dışı emirlere karşı direnme,
 • Etik olmayan davranışlar
 • Ayrımcılık, açık ayrımcılık, kurumsal ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma-korkut, sömürü (istismar), ihmal, bencillik, işkence (eziyet), yolsuzluk, yaranma-dalkavukluk, şiddet-baskı-saldırganlık, iş ilişkilerine politika karıştırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, kötü alışkanlıklar, görev ve yetkinin kötüye kullanımı, dedikodu, zimmet, dogmatik davranış, yobazlık-bağnazlık,

Sunumu indirmek için tıklayınız.