Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitaplar

Page 2

Kitap: Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi – Ayşen Bakioğlu

Kitap Adı: Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi – PISA’da Başarılı Ülkelerin Eğitim Sistemleri Editör: Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu Yayınevi: Nobel Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2016 ÖNSÖZ “Eğitim yönetimi konusunda birçok çalışma yapılmasına rağmen, uluslararası sınavlar bağlamında başarılı olan ülkelerin sistemlerini inceleyen çalışmalara pek rastlayamamaktayız. Çeşitli eleştirilere uğrasa da yaş ölçüt alınarak yapılan uluslararası sınavların öğrencilerin okuma, yazma, soyut düşünme, yaratıcı…

Kitap: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori, Araştırma ve Uygulama – Nezahat Güçlü

Kitap Adı: Eğitim Yönetiminde Liderlik Teori, Araştırma ve Uygulama Editörler: Prof. Dr. Nezahat Güçlü – Dr. Serkan Koşar Yayınevi: Pegem Akademi Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2016 ÖNSÖZ “Bu kitap uzun ve yorucu bir çalışma sürecinin sonucunda oluşmuştur. Üç alt kısım olmak üzere toplamda on beş bölümden oluşan kitapta; liderliğe genel bir bakış, liderlik psikolojisi, geleneksel…

Kitap: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi – Niyazi Can

Kitap adı: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Yazar: Prof. Dr. Niyazi Can Yayınevi: Pegem Akademi Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2013 İçindekiler: 1. Bölüm: Örgüt ve Yönetim Kuramları 2. Bölüm: Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı 3. Bölüm: Bir Eğitim Örgütü Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi 4. Bölüm: Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 5. Bölüm: Okulda Yönetim Süreçleri 6. Bölüm: Okul Yönetiminde Rol Oynayan Ögeler 7. Bölüm: Okul Liderliği 8. Bölüm: Etkili Okul…

Kitap: Eğitim Yönetimi – Mustafa Aydın

Kitap Adı: Eğitim Yönetimi Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aydın Yayınevi: Gazi Kitabevi Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2014 Konu başlıkları: 1-Örgüt Ve Birey 2-Örgüt Ve Yönetim Kurumları3-Yönetim Süreçleri4-Eğitim Yönetiminin Kendine Özgü Yönleri5-Sosyal Bir Sistem Olarak Okul6-Örgütsel Değişmenin Doğası7-Liderlik, Yaklaşımlar Kuramlar8-Yönetici-Yönetilen Ilişkileri9-Örgütlerde Çatışma   Arka kapaktan: “Günümüzde yönetim ve liderlik konusunda öğretim liderliği, öğrenen liderlik, dönüşümcü liderlik, vizyoner liderlik ve etik…

Kitap: Liderlik ve Motivasyon – Celalettin Serinkan

Kitap Adı: Liderlik ve Motivasyon – Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar Editör: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Serinkan Yayınevi: Nobel Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2008 Arka kapaktan:   “Günümüz yoğun rekabet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri oldukça zorlaşmıştır. Yöneticilerin uyguladıkları babadan kalma yöntemler artık yeterli olamamaktadır. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada başarılı olmak isteyen tepe yöneticilerin uygulamak durumunda oldukları pek çok…

Kitap: Türkiye’de Yönetim Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları – Zeynep Aycan

“Türkiye’de Yönetim Liderlik Ve İnsan Kaynakları Uygulamaları” Yard. Doç. Dr. Zeynep AYCAN editörlüğünde, Türk Psikologlar Derneği Yayınları himayesinde, Ağustos 2000 yılında yayınlandı. Kitabı oluşturan 17 bölüm, 3 ana tema etrafında toplanmıştır. “Kültürün organizasyonlara etkisi”, “Türkiye’de insan kaynakları uygulamaları ve toplam kalite yönetimi”  ve “Türkiye’de örgütsel davranış”. Her bir tema çerçevesinde yazılan yazılar ise akademik platform…

Kitap: Lider geliştirme – Harvard Business Review

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası yani MESS tarafından tarafından Mart, 2005 tarihinde basılan “Lider Geliştirme” kitabı Harvard Business Review adlı derginin seçme yazılarından oluşuyor. 8 ana başlık altında yayınlanan bu kitapta: Doğru liderleri seçiyor musunuz? Kötü alışkanlıklarla başa çıkmak Yönetim geliştirme çabalarımızı kişiselleştirin, Sıra dışı bir eğitim kampı Akıllı insanlara öğrenmeyi öğretmek Girişimciler neden ayar yapamaz…