Eğitim Yönetimi Etkinlikleri

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde (UEYAK-2018) başlıyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Marmara Eğitim Gönülleri Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen kongrenin ana teması “EĞİTİMDE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ“ olarak belirlenmiştir. Kongrenin Önemli Tarihleri ise: 26 Mart 2018 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 09 Nisan 2018 Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı 20 Nisan 2018 Erken Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih 27…

Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı Sonuç Raporu

  Öncü Okul Yöneticileri Derneği tarafından “Okul Yöneticiliği Meslek Olsun” kampanyası kapsamında İMÜ, İZÜ ve İVY İrfan Okulları işbirliği ile düzenlenen Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesi Çalıştayı, 29 Nisan 2018 Pazar Günü İZÜ Altunizade Yerleşkesinde yapılmıştır. Çalıştaya okul yöneticileri, öğretmenler, akademisyenler, uzmanlar, STK temsilcileri ve sendika temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda okul yöneticiliğinin meslekleşmesi konusu beş alt başlıkta tartışılmıştır:…

Uzaktan Mentörlük Eğitimi Kayıtları Başladı

  Öncü Yöneticiler ve Medeniyet Üniversitesinin ortak katkısıyla düzenlenecek olan “Eğitimciler ve Yöneticiler İçin  Mentörlük Eğitimi“ne kayıtlar başladı. Detaylar: Eğitimin adı: Eğitimciler ve Yöneticiler İçin Mentörlük Eğitimi Eğitimin türü: Uzaktan Eğitmen: Dr. Feyza Yılmaz: Ölçme Değerlendirme Uzmanı Eğitimin süresi: 12 Saat, Hafta İçi (Pazartesi-Çarşamba-Cuma) 20.00 – 21.00 Eğitimin ücreti: 245,00 TL (KDV Dahil) (Öncü Okul Yöneticileri Derneği üyelerine…

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Başlıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve EYED-DER’in düzenlediği “13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi” Başlıyor. 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinin ana teması “Eğitimde Değişim ve Model Arayışları” olarak belirlendi. Tartışılacak gündem maddeleri ise: Devlet ve Eğitim Reformu Eğitim Politikaları İdeolojik Varsayımlar Eğitimde Değişimi Yönetmek Kademeler Arası Geçiş…

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Başlıyor

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 01-04 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da başlıyor. Her yıl düzenlenen Eğitim Yönetimi alanının en büyük etkinliklerinden olan EYFOR 9’un bu seneki teması: “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” . EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği)  öncülüğünde düzenlenen EYFOR 9’un son özet bildirim tarihi: 14 Mayıs 2018 ve son başvuru tarihi: 30 Temmuz 2018…

EYFOR 8’e Sayılı Günler

19-21 Ekim 2017 tarihinde TOBB-ETÜ kampüsünde düzenlenecek olan Uluslar Arası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-8)’de eğitim alanında ki nitelik geliştirme ve yenileme çalışmalarında sürdürebilirlik, katkı ve birikim sağlamayı amaçlayan disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde; eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar tartışılacak, bildirili oturum, panel, çalıştay, atölye çalışmaları, seminer ve konferanslara yer verilecektir. EYFOR’8…

12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi – Sonuç Bildirgesi

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, “Yerelden Evrensele Eğitim Yönetimi” ana teması kapsamında “Eğitim Yönetiminde Kültürlerarası ve Disiplinlerarası Çalışmalar”, “Eğitim Yönetiminde Sürdürülebilirlik: UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek” ve “Yükseköğretimin Yönetiminde Eğilimler ve Gelecek Perspektifi” konuları çerçevesinde Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği’nin (EYED-DER) işbirliği ile 11-13 Mayıs…