Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Yönetim Bilimi Açısından Klasik Dönemi Hatırlamaya İlişkin Bir Çalışma

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Yönetim Bilimi Açısından Klasik Dönemi Hatırlamaya İlişkin Bir Çalışma
Yazarı:
Doğan Nabi Leblebici
Yayın yeri:
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos 2008, Sayı:21

ÖZET
Yönetim bilimlerinde Türkçe yazın ve bunun yansıması olarak yönetim bilimleri eğitimi genellikle yönetimin tanımını yapmakla başlar. Bunu takip eden kısım ise genellikle yönetim biliminin tarihsel evrimine ilişkindir. Yönetim biliminin bir disiplin olarak söz konusu evrimsel gelişimi klasikler, neo-klasikler, modernler olarak bilinmektedir. Klasik dönem 19. Yüzyılın son dönemlerinin ürünü olan bürokrasi kuramı ile başlar, 20. Yüzyılın başlarında kendi içinde farklı açılımları olan bilimsel yönetim kuramı ile devam eder ve yönetsel kuram ile tamamlanır. Bu çalışmada yönetim bilimi alanında klasik dönem olarak bilinen evrimsel aşamanın Türkçe yazında bilinen yönlerinin yanında bilinmeyen yönlerini ortaya koymayı ve bu döneme atfedilen çalışmaların günümüzdeki yansımalarına değinmeyi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Yönetim, Örgüt, Kuram, Klasik Dönem

Makalenin tam metni için tıklayın.

💬 Yorumlar