Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kişisel İmaj

Eğitim • 4 sene önce

Kişisel imaj, bireylerin ilk görüşte algıladıkları giyim, kuşam, bakım gibi unsurların oluşturduğu imaja ek olarak insanların konuşma şekilleri, ses tonlarını da içinde barındıran ve birisiyle ilk karşılaşıldığında kişi hakkında algılanan imaj olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kişisel imaj bireylerin görünüşleri ve diğer bireylerle etkileşimlerini içinde barındırmaktadır. Kişisel imaj, insanların sosyal çevrelerinde bıraktığı ilk izlenim olarak da tanımlanabilir (Türkkahraman 2004: 7). Kişisel imajı oluşturan faktörler göz önüne alındığında ilk olarak kişinin nasıl göründüğü kişisel imajı belirler. Daha sonra kişinin iletişimdeki etkinliği ve kişisel başarısı da kişisel imaja katkıda bulunmaktadır (Polat ve Arslan, 2015: 30).

Öğretmenlerin kişisel imajlarında sosyal çevreleri tarafından nasıl göründükleri, onlarla iletişime geçtiklerinde nasıl davrandıkları önem kazanmaktadır. Öğretmenler, toplumsal düzeyde diğer insanlarla ilk kez karşılaştıklarında algılanan imajları kişisel imaj olarak gösterilmektedir (Dinçer, 2001:5). Kişisel imajı oluşturan öğeler incelendiğinde farklı öğeler ortaya çıkmaktadır. Bunlar, görüntü, sözlü ve sözsüz iletişim, bireyin karakteri, diğer bireyler ile olan iletişiminde kullandığı özellikleri ve yeterlilikleridir (Gürüz, 2004: 793):

  • Görüntü: Bireyin karşılaştığı andan itibaren diğer insanlarda oluşan etkiyi sağlamaktadır. Görüntü içinde fiziksel özellikler olan boy, kilo, ten rengi, yüz ifadesi, postür, saçlarının şekli ve kıyafetlerinin modaya uygunluğu ilk karşılaşmada kişisel imaja ilişkin bilgiler verir.
  • Sözlü İletişim: Bireyin ses tonu, kullandığı kelimelerin özellikleri, ürettiği mesajlar insanlar ile iletişiminde imajının kuvvetlenmesini sağlamaktadır.
  • Sözsüz iletişim: Bireyin beden hareketleri, jest ve mimikleri fiziksel görünümünün yanında iletişimi destekleyen yapısı ile çeşitli mesajlar vermektedir.
  • Diğer İletişim Özellikler: Dinleme, anlama ve diğer insanların mesajlarına karşılık olarak anlamlı geri dönütler üretmesi kendilerine yönelik imaj oluşumunda etkili olmaktadır.
  • Karakter: Bireyin içe ve dışa dönük olması, kendine güveni, özsaygısı, tutarlı davranışlarda bulunması kişisel imajını desteklemektedir.
  • Yeterlilik: Bireyin kişisel bilgi birikimi ve donanımları zaman içinde kişisel imajını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Öğretmenlerin mesleki imajlarının yanında bireysel olarak dış görünüşlerinin modaya uygunluğu, bakımları ve diğer insanlar ile kurdukları iletişim mesleki imajını etkilemektedir. Öğretmenlerin mesleklerini toplum içinde temsil ederken, nasıl davrandığı, nasıl konuştuğu, beden dilini nasıl kullandığı da diğer insanlar tarafından algılanan birer mesaja dönüşmektedir (Bağçeci, Çetin ve Ünsal, 2013: 38). Görüldüğü kişisel imaj, mesleki imajın bir parçası olarak belirli bir meslek gurubuna bağlı bireylerin toplumsal düzeyde nasıl algılandığı ile ilgilidir. Öğretmenlerin kişisel imajları bu bağlamda kimliklerini de ortaya koymakta ve öğretmenlerin genel olarak kişisel imajlarına yönelik bir bilgi vermektedir. Bireyin kendisine uygun olarak oluşturduğu kişisel imaj, bir anlamda öz imajın dışa yansımasıdır (Sabancıoğulları ve Doğan, 2011: 30).

Kaynak: Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, 2019: Hüseyin Onur Cansız

💬 Yorumlar