Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaları

Makaleler, Yönetim Kuramları • 5 sene önce

Makale adı: Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaları
Yazarı: Abbas ERTÜRK
Yayın yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Eylül 2012, Cilt: 20 No:3, ss: 849-868

ÖZET
Bu çalışmada öncelikle kaos kuramının fizik biliminde nasıl ortaya çıktığı incelenmiştir. Newton’un ortaya koyduğu ve insanlığa doğrusallığı aşılayan klasik fizik kuramı 300 yıl boyunca hakimiyetini sürdürmüştür. Ancak insanlık, mikro dünya düzenini araştırmaya başlayınca bu kuramın yetersizlikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Böylece bilim çevreleri, yeni bir kuram arayışına girmiştir. Einstein ve diğerleri sayesinde gelişen kuantum fizik kuramı, bu arayışın ürünüdür. Kuantum fizik kuramı, sadece klasik fizik kuramının hâkimiyetini değil doğrusallık düşüncesinin de sonunu getirmiş, zihinsel düşüncede yeni bir çığır açmıştır. Bu yönüyle kuantum fizik, diğer tüm bilim dallarını etkilemiştir. Bu çalışmada, kuantum kuramının bir öğesi olan belirsizlik ilkesinin ortaya çıkışı, savları ve yönetim ve eğitim bilimleri üzerindeki etkisi (kaos) incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Klasik fizik, Kuantum fizik, Belirsizlik, Kaos, Yönetim.

💬 Yorumlar