Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Japonca Öğrenmek

Eğitim • 4 sene önce

Japonca Öğrenmek adlı dosyamıza dair detaylar şöyledir:

Türkiye’nin dost ülkesi olan Japonya, coğrafi uzaklığa rağmen her zaman Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dikkatini çeken ülkelerin başında yer almıştır. Özellikle son zamanlarda, ekonomik ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı olarak yoğunlaşmaktadır.

Japonca Eğitimin Tarihi

Türkiye’de Japonca eğitimi 1976’da Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul şubesi tarafından açılan Japonca kurslarıyla başlamıştır. Ankara’daki ilk Japonca dil kursu ise, Japonya Büyükelçiliği ve Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği’nin işbirliği ile 1983’te açılmıştır. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bünyesinde açılan Japon Dili ve Edebiyatı bölümü ile Türkiye’deki bu çalışmalar üniversite düzeyine ulaşmıştır. Bu Anabilim Dalı günümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde akademik eleman yetiştiren tek üniversitemizdir.

Bundan iki yıl sonra Japonca, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü bünyesinde seçmeli ders olarak müfredata girmiş ve burada halka açık Japonca kursu ile yaygınlaşan eğitim, 1990’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’de seçmeli ders olarak işlenmeye başlamasıyla artarak devam etmiştir.

Ardından 1993’te Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Japon Dili Eğitimi Anabilim dalı kurulmuştur. Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı günümüzde, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki ilk ve tek Japonca öğretmeni yetiştiren üniversitedir. Lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim süresi 1 yılı hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.

1994’te Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı kurulmuştur. Günümüzde anabilim dalı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim süresi 4 yıldır.
Söz konusu anabilim dallarında dil laboratuarları, kütüphaneler bulunmakta ve derslerin işlenişi sırasında sıklıkla kullanılmaktadır. Dersler, görsel işitsel materyallerle desteklenip, video, DVD, elektronik kitap, sözlük ve ansiklopedi, televizyon, projektör, internet erişimi, ses kayıt ve dinleme cihazları kullanılarak çok boyutlu bir eğitim öğretim programı uygulanmaktadır.

Japonca Eğitim Bursları

Her yıl, bu anabilim dalları tarafından sınavlarla belirlenen başarılı öğrenciler tam burslu ve yarı burslu olarak, Japonca öğrenmek için Japonya’daki anlaşmalı üniversitelere gönderilmektedir. Bu bursların dışında, Japon Hükümeti tarafından sınavla öğrenci seçilen ya da kontenjan tahsis edilen burslar da bulunmaktadır. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için farklı programlarla Japonya’da araştırma yapma olanağı sunulmaktadır.

Japonca Eğitimi Veren Kurumlar

Japonca, seçmeli ders olarak birçok üniversitede günümüzde de tercih edilmeye devam etmektedir. Bu üniversitelerden bazıları şunlardır: Bilkent Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İzmir İleri Teknoloji Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi özel üniversiteler ve devlet üniversiteleridir.

1992 yılında lise düzeyinde Japonca eğitimi başlamış, devlet okulları olan Ankara Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi ve İstanbul Kağıthane Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Ticaret Lisesi’nde bazı dersler Japonca verilmeye başlanmıştır.

Yine Doğuş Eğitim Kurumları, Ankara Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi, Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi gibi devlet liselerinde ve özel liselerde Japonca seçmeli ders olarak müfredata dahildir. Ayrıca bazı ortaöğretim kurumlarında seçmeli yabancı dil olarak veya seçmeli ikinci yabancı dil olarak Japonca dersleri müfredatlara girmektedir.

Japonca Kursları

1992 yılından bu yana, Japonya Tanıtma Vakfı tarafından düzenlenen Japonca Seviye Tespit Sınavı (Nihongo Noryoku Shiken), Ankara’da da düzenlenmekte, Japonca öğrenen öğrenciler de bu sınava girerek seviyelerini belirlemektedir.

2000 yılından itibaren Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde, herkesin katılabileceği Japonca kursu düzenlenmektedir. Japonya Tanıtma Vakfı’nın (The Japan Foundation) mali destek sağladığı bir Japonca öğretmeni de bu kursta ders vermektedir.

Japonca kursu olarak Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi, Medikasev Yabancı Diller Kursu, Tömer (Ankara ve İzmir), Hadosan Japonca Kursları (Nevşehir)’nda öğretilmektedir. 2013 yılı Mart ayında 23.sü düzenlenen İstanbul Japonca Konuşma Yarışması ve 2012 Kasım ayında 21.si düzenlenen Ankara Japonca Konuşma Yarışması ile Türkiye’de Japonca öğrenen öğrencilerin kendilerini ifade etmenin bir yolu olarak düşünülebilir.

Ayrıca Japonca öğreniminde öğrencilerin motivasyonlarını artıran birer etkinlik olması açısından da önemlidir. Burada sayılan üniversitelerden başka Namık Kemal Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyelerinde Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı barındırmakta ve gelecek yıllarda eğitim-öğretim vermeye hazırlanmaktadır.

Japonca Bilmenin Avantajları

Bu eğitim kurumlarının amacı, Japon diline, kültürüne ve tarihine hakim, nitelikli eleman yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler, Dışişleri ve Turizm Bakanlıklarında, Japonya Büyükelçiliği ve Japon Konsolosluğunda, çeşitli havayolu firmalarında, Türkiye’deki Japon firmalarında, turizm sektöründe, TRT kurumlarında çalışabilmektedirler. Formasyon sahibi olan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bu kurumlarda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

Kaynak:

💬 Yorumlar