Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

İşbirlikli Öğrenme

Eğitim • 4 sene önce

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları öğrenme yöntemlerinden yaygın olarak bilinen bir yöntem, işbirlikli öğrenme yöntemidir. İşbirlikli öğrenme yöntemi ana sınıfından yüksek öğrenime kadar, çeşitli derslerde öğrencilerin olumlu sosyal etkileşim ve başarılarını artıran bir pedagojik yaklaşım olarak tanınmaktadır. İşbirlikli öğrenme yöntemi, akademik öğrenme ve sosyal etkileşim üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı eğitim dünyasında çok büyük bir ilgi görmektedir ve modern eğitim sistemlerinde kullanılan en önemli, en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.

İşbirlikli öğrenme yönteminin en etkili ve önemli yöntemlerden biri olmasının bir nedeni, her yaş grubunda, her sınıf düzeyinde, her ders ve konu alanının öğretiminde başarı ile uygulanabilir olmasıdır. Bir diğer sebebi ise son zamanlarda yapılan araştırmaların, bu modelin kalabalık sınıflarda uygulanmasının zor olduğu ön yargısını kırması hatta başarıyla uygulanabildiğini göstermesidir. Kalabalık sınıflarda öğrencilerin aktif katılımını sağlamanın işbirlikli öğrenme modeli ile daha kolay olması ve doğru uygulandığında her öğrenciye düşüncelerini açıklama fırsatı vermesi, modelin bir avantajı olarak ifade edilmektedir.

İşbirlikli öğrenme modeli özellikle öğrencilere sunduğu bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yararlardan dolayı birçok araştırmaya konu olmuştur ve eğitim dünyasında yoğun ilgi görmektedir. Öğrencilerin bu modele bakış açıları da genel olarak olumlu yöndedir. Öğrenciler de bu yöntemle ders işlemeye sıcak bakmaktadırlar. Çünkü öğrenciler bireysel düşüncelerini özgürce açıklayabildikleri, tartışabildikleri ve birbirlerini önemseyerek dinleyebildikleri işbirlikli öğrenme ortamlarını benimsemektedirler.

İşbirlikli öğrenme her öğrenci için önemlidir. Farklı yetenekleri, gereksinimleri, öğrenme biçimleri olan öğrencilere göre gruplar oluşturulur ve öğrenciler bu gruplarla çalışırlar. Gruplarla çalışma sürecinde, dersin amacına ulaşma beklentisi ve çabası işbirlikli öğrenme yönteminin ortak özelliklerinin başında gelir. Gruptaki her öğrenciden diğer öğrencilerle olumlu etkileşimde bulunması beklenir; araç-gereçler, materyaller ve fikirler paylaşılır. Ayrıca grup üyeleri konunun bir parçasından sorumlu olmakla birlikte konuyla ilgili çalışmalarda da gruba katkıda bulunmalıdırlar. Öğretmen ise bir ortam düzenleyen ve gerektiğinde öğrencilere rehberlik eden destekleyici rolünü üstlenmektedir.

 

💬 Yorumlar