Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: İnsan İlişkileri ve Eğitim Yönetimi

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: İnsan İlişkileri ve Eğitim Yönetimi
Yazarı: Emine Bozkurt
Yayın yeri: Eğitim Yönetimi, Yıl: 1, Sayı: 2, Bahar

Bugünün insanı, eşit koşullar altında ilişkide bulunduğu arkadaşlarının isteklerine kolaylıkla uymamaktadır. İş yerlerinde memurlar üst kademe ­de bulunan yöneticilerin emirlerine de körü körüne uymamaktadır. Bu durum yöneticileri düşündürmektedir. Diğer yandan toplumda insanlar arası ilişkilerde düzensizlik, geçimsizlik olaylarına sık sık rastlanmaktadır. Modern personel yönetimi, iş verimliliğini artırmak için bu konu üzerinde önemle durmaktadır (Tortop, 19-92: 257). Okul yönetiminin uygulamalarından kaynaklanan bir çok sorunun olduğu bilinmektedir. Bu sorunların insan ilişkileri boyutunda yoğunlaştığı çeşitli araştırma sonuçlarıyla ortaya konmuştur. Öğretmenlerin yönetici davranışına iliş­kin beklentileri, tarafsız ve etkin bir liderlik gösterilmesi davranışında odaklaşmaktadır.

Makale tam metni için tıklayınız.

💬 Yorumlar