Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları – Kürşad Yılmaz

Kitaplar • 5 sene önce

Kitap Adı: Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları
Editör: Kürşad Yılmaz
Yayınevi: Pegem Akademi
Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2016

ÖNSÖZ

“Eğitim yönetimi alanının kuramsal temellerinin atıldığı 1960’lı yıllardan itibaren önemli bir bilgi birikimine ve kurumsallaşma düzeyine sahip olduğu açıktır. Batıdaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de eğitim yönetimi alanının özellikle son yıllarda önemli aşamalar kaydettiği söylenebilir. Ancak son yıllarda özellikle, eğitim yönetimi alanının pozitivist karakterinden kaynaklanan bir takım sorunların olduğu ve bunların ontolojik, epistemolojik ve metodolojik düzeylerde tartışılması gerektiği yönündeki vurgunun arttığı görülmektedir. Birçok farklı disiplinden beslenen ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olduğu vurgusu artan eğitim yönetimi alanı son zamanlarda kendi kimliğini oluşturma sürecinde kendini sorgulama eğilimine de girmiştir. Bu eğilim alanın özgünleşmesi yolunda önemli bir adımdır. Eğitim yönetiminin özgünleşme çabalarına katkı getirmesini umduğumuz Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları adlı bu çalışmayı, eğitim yönetimi alanına ve bu alanda yürütülen bazı çalışma pratiklerine eleştirel bir bakış açısı ile bakmak amacıyla hazırladık.”

İçindekiler:

Bölüm 1: Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi
Bölüm 2: Eğitim Yönetimini Yeniden İnşa Etmek: Eleştirel Eğitim Yönetimi Kuramının Olabilirliği Üzerine
Bölüm 3: Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanındaki Batı Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Bölüm 4: Eğitim Yönetimi ve Politikası Alan yazınında Oluşturulmaya Çalışılan Bu Tarz Kimin
Bölüm 5: Örgüt Kültürü Çalışmaları Üzerine
Bölüm 6: Eğitim Örgütlerine İrrasyonel Bir Bakış: Politik Perspektiften Okullar
Bölüm 7: Eğitimde Değişen Değerler ve Öğretmenin Rolü Üzerine
Bölüm 8: Ölç(ül)erek Yaşamak: Öğretmen Performansı ve Eğitimsel Eylemin Kontrolü
Bölüm 9: Yüksek öğretimde Eşitsizliği Anlamak

💬 Yorumlar

  1. Akif Şenkılıç
    7 sene önce

    Okuma listeme kaydettim.