Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Kitap: Eğitim Yönetimi – Mustafa Aydın

Kitaplar • 5 sene önce

Kitap Adı: Eğitim Yönetimi
Yazar: Prof. Dr. Mustafa Aydın
Yayınevi: Gazi Kitabevi
Basım Yeri ve Yılı: Ankara, 2014

Konu başlıkları:
1-Örgüt Ve Birey
2-Örgüt Ve Yönetim Kurumları
3-Yönetim Süreçleri
4-Eğitim Yönetiminin Kendine Özgü Yönleri
5-Sosyal Bir Sistem Olarak Okul
6-Örgütsel Değişmenin Doğası
7-Liderlik, Yaklaşımlar Kuramlar
8-Yönetici-Yönetilen Ilişkileri
9-Örgütlerde Çatışma
 
Arka kapaktan:

“Günümüzde yönetim ve liderlik konusunda öğretim liderliği, öğrenen liderlik, dönüşümcü liderlik, vizyoner liderlik ve etik liderlik kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu yönetim, temel işlevi öğretim olan ve bunun gereği olarak, öğrenen bir örgüt olmak durumunda olan okul yönetimine ilişkin beklentileri artırmakta ve yeniden biçimlendirmektir.

Toplumsal bir kurum olan eğitimin formal ölçütü okuldur. Okulun temel işlevi ise öğretimdir. Okulun işleyişinden öncelikle sorumlu olan okul müdürünün temel işlevi de öğretim liderliği olmak durumundadır. Öğretimsel liderlik, okul yöneticisinin güdüleyici, özendirici, destekleyici, engelleri ortadan kaldırıcı bir tutum içinde olmasını öngörmektir.

Okul yöneticisinin temel sorumluluğu, okulunda etkili bir öğretimi gerçekleştirmektir. Öğretimin etkililiği, öğretim programının amaçlarının beklenen düzeyde gerçekleştirilme anlamına gelmektedir. Bunu yapmak da öğretimsel lider olarak okul yöneticisinin temel işlevidir. Bu açıdan, okul yönetiminde hiçbir görev öğretimin önüne geçemez. Zira, okul örgütündeki yönetimsel ve örgütsel davranışların tümü, daha etkili bir öğretimi gerçekleştirmeye katkıda bulunduğu ölçüde rasyoneldir.

Öğretimsel lider olarak okul yöneticisi “kolaylaştırıcı” lider olmak durumundadır. Kolaylaştırıcı liderlikte örgütsel davranışlar işbirliği ile belirlenir. Kolaylaştırıcı liderliğin temel boyutu açıklıktır. Açıklığın temelinde de büyüme ve gelişme beklentisi vardır. Okulun tüm öğretim kadrosunun dikkatlerini sürekli olarak okulun öncelikli işlevi olan öğrenime ve öğretime yön veren amaçlara çekmek okul müdürünün temel görevidir. Okul müdürü, amaçlarının öngördüğü davranışı yönetici olarak önce kendisi göstermekle yükümlüdür. Amaçların gerçekleştirilmesinin temel koşulunun amaçların kavranması, özümlenmesi ve benimsenmesi olduğunun öngördüğünü sürekli olarak vurgulanması yöneticinin rolüdür.

Kolaylaştırıcı yönetici davranışına temel olan, yön veren özellikler açıklık, işbirliği, doğallık, esneklik, insan merkezlilik ve amaç yönelimliliktir. Bu özelliklerin örgütsel davranışa dönüştürülmesi, kolaylaştırıcı liderliğin temel koşuludur.”

💬 Yorumlar

  1. Kateksis
    4 sene önce

    güzel bir site hazırlamışsınız emeğinize sağlık