Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Eğitim • 4 sene önce

Ana Görevler 14/1-(a)

 • Kentsel Altyapı
 • Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri
 • Çevre ve Çevre Sağlığı
 • Temizlik ve Katı Atık
 • Zabıta
 • İtfaiye
 • Acil Yardım
 • Kurtarma ve Ambulans
 • Şehir İçi Trafik
 • Defin ve Mezarlıklar
 • Ağaçlandırma
 • Park ve Yeşil Alan
 • Konut
 • Kültür ve Sanat
 • Turizm ve Tanıtım
 • Gençlik ve Spor
 • Sosyal Hizmet ve Yardım
 • Nikâh
 • Meslek ve Beceri Kazandırma
 • Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi
 • Kadınlara ve Çocuklara Konuk Evi

Yan Görevler 14/1-(b)

 • Okul Binalarının İnşaatı, Bakım ve Onarımı, Malzeme İhtiyaçlarının Karşılanması
 • Sağlık Tesisi Açma ve İşletme
 • Mabetlerin, yapımı, bakımı ve onarımını yapmak.
 • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Bakımı ve Onarımı, Yeniden İnşası
 • Öğrencilere ve Amatör Spor Kulüplerine Destek
 • Amatör Spor Karşılaşmaları Düzenlemek
 • Başarılı Sporculara Ödül Vermek
 • Gıda Bankacılığı Yapmak

Bu noktada öncelik “belediyenin mali durumu” ve “hizmetin ivediliği”dir. Bu koşullar sağlandığı takdirde görev ve sorumluluklar, belediyenin hizmet algısına ve ihtiyaçlarına göre yerine getirilebilir (Belediye Kanunu: 2005:14/b).

Kaynak: Yönetim Süreçleri Bağlamında Bilgievlerinin İncelenmesi: Küçükçekmece Belediyesi Örneği, Erdi Demir, 2019, Yüksek Lisans Tezi

💬 Yorumlar