Egitimyonetimi.org satışa sunulmuştur. İletişime geçmek için tıklayınız

Makale: Atasözleri Bağlamında Türk Toplumunun Yöneticisinde Görmek İstediği Yeterlikler

Makaleler • 5 sene önce

Makale adı: Atasözleri Bağlamında Türk Toplumunun Yöneticisinde Görmek İstediği Yeterlikler
Yazarı: Erdal Toprakçı, Özden Ölmez Ceylan
Yayın yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2017, Cilt 23, Sayı 2, ss: 331-351

ÖZET
Bu çalışmanın amacı atasözleri bağlamında Türk toplumunun yöneticisinde görmek istediği yeterlikleri belirlemektir. Çalışma nitel araştırma olarak tasarlanmış ve doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada Türk Dil Kurumu (1984) tarafından yayımlanan Atasözleri Sözlüğü kullanılmıştır. Bu sözlükte yer alan 2110 tane atasözü incelenmiş içerik analizi ile sınıflandırmalar yapılmıştır. Yapılan sınıflandırma sonucunda Türk toplumunun atasözleri itibariyle yöneticilerde olmasını istediği yeterlikler bireysel, toplumsal, eğitimsel, yasal, teknolojik ve son olarak ekonomik yeterlik olarak belirlenmiştir. Türk toplumu atasözleri bağlamında bu yeterlik alanları arasından en fazla önemi yöneticisinin bireysel yeterliğine, en az düzeyde ise ekonomik yeterlik alanına atfetmektedir. Ayrıca temel alınan yeterlik sınıflandırmalarına ek olarak araştırma sonuçlarına göre yasal yeterlik alanı da toplumun görmek istediği yeterlik alanları arasında ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Her bir yeterlik alanı için kapsam geçerliği sağlanmış bir yeterlik ölçütleri listesi geliştirilerek yönetici atama sürecinde bu listenin kullanılabileceği önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Atasözleri, yönetici yeterlikleri, eğitim yönetimi

Makalenin tam metni için tıklayın.

💬 Yorumlar